Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek. Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek.

Hjälpbibliotek

Hitta nyttig information om din LG-produkt

[Felkod för LG frontmatad tvättmaskin] Ett LE-fel visas

Felsökning

Ett LE-fel visas. Tvättmaskinen slutade fungera.

Om det finns en avvikelse i badkarets rotation kan ett LE-fel uppstå.
Felet uppstår när motorn inte kan röra sig på grund av att det finns för mycket tvätt, eller tvättmaskinen används kontinuerligt, eller om ett mynt eller andra främmande föremål fastnar.

Le felbild på displayen

Prova det här

Om ett LE-fel visas i visningsfönstret kan du försöka med följande:
Om en felkod uppstår på grund av ett tillfälligt fel kan den lösas med följande metod.

Koppla ur strömmen, vänta 5 minuter, anslut till strömmen och försök igen.

För mycket tvätt kan göra att överdriven kraft koncentreras på tvättmaskinens motor, vilket gör att badkaret slutar snurra.

➔ Ta bort lite tvätt för att minska tvättmängden och välj kursen Sängkläder för täcken med stor belastning eller storlek.

Ser du några mynt eller främmande föremål som fastnat i springan i badkaret?

➔ Ta bort synliga mynt eller främmande föremål.

Stäng av strömmen, ta bort tvätten, kontrollera om det finns mynt eller främmande föremål och, om de hittas, ta bort dem med lämpliga verktyg (tång, pincett, etc.).

Beskrivning av främmande föremål som fastnat i tvättkorgen

※ Om du fortsätter att se det här felet, koppla ur strömkontakten och kontakta LG Electronics servicecenter.

Den här guiden skapades för alla modeller, så bilderna eller innehållet kan skilja sig från din produkt.

*Obligatorisk fråga