Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek. Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek.

Hjälpbibliotek

Hitta nyttig information om din LG-produkt

[LG Frontmatad tvättmaskin rengöring] Hur kan jag underhålla tvättmaskinen?

Felsökning

Vill du veta hur du underhåller tvättmaskinen för ren användning?

Tvättmaskinen är benägen att hålla kvar fukt inuti och lämnar lätt vattenfläckar, så den bör rengöras regelbundet.
Du uppmanas att rengöra tvättmedelsfack en gång i veckan och en gång i månaden för dörrpackningarna på tvättmaskinens lucka.
Det hjälper till att hålla insidan ren om du aktiverar [Tub Clean]-cykeln 1~2 gånger i månaden.

Prova det här

Rengör diskmedelsfacken regelbundet en gång i veckan.

➔ Ta bort diskmedelsfacket och rengör bort eventuella rester av tvättmedel och sköljmedel med ljummet vatten.

Om tvättmedel eller sköljmedel hårdnar i tvättmedelsfacket kommer de inte in i badkaret ordentligt när tvättcyklerna startar.

Vänta! Här är fler tips
Rengöring av tvättmedelsfack av Tromm-modell
1. Öppna diskmedelsfacket och dra sedan ut det samtidigt som du trycker på [PUSH]-knappen.
2. Rengör den med en tandborste med ljummet vatten enligt bilden och sätt sedan tillbaka diskmedelsfacket.
Förklara hur man tar bort tvättmaskinen och rengör den
3. Efter rengöring kan du enkelt kontrollera om sköljmedlet går in i badkaret ordentligt.
Sätt sköljmedel i tvättmedelsfacket och välj [Skölj 1 gång] och tryck på [Start/Paus]-knappen för att använda.
Om det inte finns något sköljmedel kvar i tvättmedelsfacket efter att vattnet har kommit in i badkaret, fungerar det normalt.

Rengöring av Tromm Plus-modellen av diskmedelsfack

1. Öppna diskmedelsfacket och dra upp kanterna för att dra ut det enligt bilden.
2. Dra ut sköljmedelsfacket och lyft på locket och rengör det med en tandborste med ljummet vatten.
3. Sätt tillbaka locket ordentligt och sätt tillbaka sköljmedelsfacket.
Förklara hur du tar bort tvättmaskinen plus tvättmedelsbehållaren och rengör den

Rengör dörrpackningen med syrebaserat blekmedel ungefär en gång i månaden.

➔ Dörrpackningen kan få främmande föremål som ludd eller hårstrån från tvätt.

Om de inte tas bort kan dessa främmande föremål orsaka luckor som gör att vatten kan läcka från maskinen.
Torka av den med syrebaserat blekmedel och låt tvättmaskinens lucka stå öppen för att torka.

Torka av den med syrebaserat blekmedel och låt tvättmaskinens lucka stå öppen för att torka.

Rengör badkaret med [Tub Clean]-cykeln 1~2 gånger i månaden.

➔ Du kan enkelt ta bort mikroorganismer och tvättmedelsrester som orsakar lukt genom att använda en badkarsrengörare som kan köpas via köpcentra eller butiker online.

Vänta! Här är fler tips
Drift av [Tub Clean]-cykel
1. Lägg en angiven mängd köpt rengöringsmedel för badkar i diskmedelsfacket.
2. Om du väljer [Tub Clean] på displayen visas [tcl] (Tub Clean) på skärmen.
3. Badkarsrengöringen startar när du trycker på [Start/Paus]-knappen.
Beskriver hur man rengör tvättmaskinen
Varning!

Lägg inte till tvätt när du kör [Tub Clean]-cykeln.
[Badkarsrengöring]-cykeln är en cykel som är utformad för att fungera med ett tomt badkar.

Ta regelbundet bort främmande föremål från dräneringsfiltret (dräneringspumpfilter).

➔ Kontrollera om det finns något varmt vatten i badkaret innan du demonterar dräneringsfiltret för rengöring.

Vänta! Här är fler tips
Rengöring av dräneringsfiltret
1. Öppna serviceluckan som finns längst ner på tvättmaskinen.
Placera en behållare under locket eftersom vatten kan falla till golvet.
2. Dra ut slangen för att tömma kvarvarande vatten enligt bilden och ta bort locket för att tömma eventuellt vatten från tvättmaskinens insida.
Var försiktig eftersom vattnet kan vara varmt.
3. Vrid pumplocket för att ta ut dräneringsfiltret och använd sedan en tandborste för att rengöra det.
4. När rengöringen är klar, sätt tillbaka slanglocket och pumplocket i sina ursprungliga positioner och stäng serviceluckan.
Beskriver hur man rengör tvättmaskinens avloppsfilter

Ta regelbundet bort alla främmande föremål som finns i vattencirkulationsfiltret inuti brickans dörrpackning.

➔ Vattencirkulationsmunstycket är antingen placerat högst upp eller längst ner på tvättmaskinsluckan.

Om några främmande föremål fastnar i vattencirkulationsmunstycket kan det hända att vattnet inte cirkulerar bra vilket gör att vatten samlas efter tvätt.
Ta bort främmande föremål med pincett, tång eller ett lämpligt verktyg och använd sedan en tandborste för att rengöra munstycket.

※ Beroende på tvättmaskinsmodell kanske det inte finns något vattencirkulationsmunstycke.

Beskriver hur man rengör tvättmaskinens vattencirkulationsvåg

Rengör vattenfiltret och ta regelbundet bort främmande föremål.

➔ Stäng kranen först och vrid änden av vattenslangen enligt bilden för att ta isär.

Leta reda på filtret i anslutningen på vattenslangen och ta bort det med fingrarna, tången eller en lämplig verktygstång.
Använd sedan en tandborste för att ta bort främmande föremål som rost, sand eller stenar.

Beskriver hur man rengör tvättmaskinens vattenfilter

Den här guiden skapades för alla modeller, så bilderna eller innehållet kan skilja sig från din produkt.

*Obligatorisk fråga