Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek. Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek.

Hjälpbibliotek

Hitta nyttig information om din LG-produkt

[LG frontmatad tvättmaskin] Det finns ingen vattenförsörjning.

Felsökning

Kommer inte vatten in i badkaret när tvättmaskinen körs och det visar [IE] (Water Inlet Error) på displayen? Går vattnet in, men mängden vatten är för lite?

Om det inte finns tillräckligt med vatten i badkaret efter 8 minuter visas [IE] på tvättmaskinens display.
Kontrollera i så fall kranen och vattenslangen som är anslutna till tvättmaskinen.
Om det inte finns någon vattenförsörjning på vintern kan vattenledningar eller matningsslangar frysa.
Om problemet kvarstår även efter att ha följt instruktionerna nedan kan vattentillförselns solenoid ha misslyckats, så kontakta ett LG Electronics servicecenter.

Orsaker och symtom

  • Det finns ett vattenavbrott eller kranen är avstängd.
  • Vattentillförselslangen är pressad eller böjd.
  • Vattenslangen är frusen på grund av kallt väder.

Prova det här

Finns det ingen vattenförsörjning på grund av ett vattenavbrott eller en stängd kran?

➔ Öppna kranen som är ansluten till tvättmaskinens vattenslang genom att vrida den moturs.

Se först till att kranen som är ansluten till tvättmaskinen kan slås på ordentligt.

Förklara att kranen som är ansluten till tvättmaskinen är ordentligt öppen

Är vattenslangen pressad eller böjd, blockerar vattenflödet eller orsakar läckage?

➔ Släta böjningar och veck från vattenslangen så att vattnet kan rinna fritt.

Tvätt- och centrifugeringsrörelser kan få tvättmaskinen att röra sig lite.
Som ett resultat kan vattentillförselslangen ibland bli pressad eller knäckt. Släta böjar och veck så att vattnet rinner fritt genom vattenslangen.
Om den är kraftigt böjd kan du prova att stänga kranen och ta bort vattenslangen från tvättmaskinen, fälla ut den och forma den smidigare.

Beskrivning av vattenigensättning på grund av att vattenslangen pressas eller böjs

Fungerar inte tvättmaskinen på grund av frysning i kallt väder?

➔ Värm kranen och vattenslangen före användning.

Om tvättmaskinens vattenslang eller kran är frusen kan vatten inte komma in i badkaret.
Vid sådana tillfällen, kontrollera om kranen är frusen.
Koppla bort vattenslangen från tvättmaskinen och öppna sedan kranen för att se om vattnet rinner ut.
Om inget vatten rinner ut, blötlägg en handduk med varmt vatten och placera den runt kranen för att värma den i 5 minuter.
Värm den frånkopplade vattenslangen i varmt vatten under 50ºC.
När all is har smält, anslut vattenslangen till tvättmaskinen igen.

Rengöring av vattenfiltret
Stäng först kranen och ta isär änden av vattenslangen enligt bilden.
Leta reda på filtret och ta bort det med fingrarna eller tången. Använd sedan en tandborste för att ta bort främmande föremål som rost, sand och stenar från filtret.
Förklara hur man rengör vattenfiltret

Den här guiden skapades för alla modeller, så bilderna eller innehållet kan skilja sig från din produkt.

*Obligatorisk fråga