Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek. Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek.

Hjälpbibliotek

Hitta nyttig information om din LG-produkt

[LG Frontmatad tvättmaskin ljud] Det hörs ett brummande ljud under centrifugering

Felsökning

Om du hör ett brummande ljud när vattnet töms innan du fortsätter med centrifugeringscykeln, är det normalt eftersom avloppspumpen arbetar för att tömma vattnet.
Om främmande föremål har fastnat i avloppsfiltret kan ljudet vara ovanligt störande och högt.

Prova det här

Ta bort främmande föremål från badkaret

1. Kontrollera insidan av tvättbaljan noggrant.

2. Om insidan av badkaret inte är lätt synligt, använd en strumpa i handflatan eller bär en handske och skumma långsamt av badkarets yta för att ta bort allt som kan ha fastnat där. (För trådar, ta bort dem genom att vrida dem med händerna eller genom att plocka med en tång.)

en tråd som fastnat i en tvättbalja

Rengöring av avloppsfilter

Om ljudet är ovanligt bullrigt, kontrollera avloppsfiltret för främmande föremål och rengör avloppsfiltret.

Varning!

En stor mängd vatten kan spillas ut på golvet vid rengöring av avloppsfiltret. (Var försiktig om golvet är ett trägolv.)

➔ Om det är okej att vatten rinner ut på golvet

1. När du öppnar maskinens frontlucka nere till vänster kommer det att finnas en stor propp och en kvarvarande vattenslang.
(Vissa modeller har det på höger sida av serviceluckan.)

2. Vrid det stora stoppet åt vänster för att öppna och ta bort vatten och främmande föremål.
Det är inte nödvändigt att dra ut den kvarvarande vattenslangen.

3. Sätt tillbaka filtret efter rengöring.

➔ Om det inte är okej att vatten rinner ut på golvet

1. När du öppnar maskinens frontlucka nere till vänster kommer det att finnas en stor propp (lock) och en kvarvarande vattenslang.
(Vissa modeller har det på höger sida av serviceluckan.)

2. Se till att du har en mopp eller behållare för att hålla golvet torrt.

3. Ta tag i den kvarvarande vattenslangen och dra ut den för att öppna locket, ta sedan bort slanglocket och töm vattnet.
Töm eventuellt kvarvarande vatten i den förberedda behållaren.

Varning!

Håll slangen stadigt när locket öppnas.

4. Vrid det stora locket åt vänster för att ta isär det och rengör sedan filtret.

5. Rengör filtret med rinnande vatten för att ta bort främmande föremål och sätt sedan tillbaka filtret.

6. När vatten inte längre kommer ut, stäng locket och sätt tillbaka det på plats.

Ta bort kvarvarande vatten med kvarvarande vattenslang, ta bort avloppsfilterlocket och rengör främmande ämnen

Den här guiden skapades för alla modeller, så bilderna eller innehållet kan skilja sig från din produkt.

*Obligatorisk fråga