Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek. Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek.

Hjälpbibliotek

Hitta nyttig information om din LG-produkt

[LG frontmatad tvättmaskin ljuder] Ett brummande ljud hörs under tömningen.

Felsökning

Detta ljud genereras när avloppspumpen arbetar för att dränera vatten, och det är normalt.
Om ett främmande föremål finns i avloppsfiltret kan ett ovanligt hårt och högt ljud höras.


Bild av avloppspumpen i tvättmaskinen

Prova det här

Om ett ovanligt högt ljud hörs, kontrollera om det finns ett främmande föremål i avloppsfiltret och rengör i så fall avloppsfiltret.

Varning!

Vid rengöring av avloppsfiltret kan mycket vatten spillas ut på golvet.
Försiktighet bör iakttas om det är ett trägolv.

Om det är okej att spilla vatten på golvet

1. När du öppnar locket längst ner till vänster fram ser du ett stort lock och den kvarvarande vattenslangen.
(För vissa modeller finns serviceluckan till höger.)

2. Vrid det stora locket åt vänster för att ta bort det och ta sedan bort eventuellt kvarvarande vatten och främmande föremål. Du behöver inte röra vid den kvarvarande vattenslangen.

3. Rengör filtret och sätt tillbaka det.

Om vatten inte skulle rinna ner på golvet

1. När du öppnar locket längst ner till vänster fram ser du ett stort lock och den kvarvarande vattenslangen. (För vissa modeller finns serviceluckan till höger.)

2. Förbered en mopp eller ett tvättfat för att hålla golvet så torrt som möjligt.

3. Håll och dra den kvarvarande vattenslangen framåt för att öppna locket.
Låt eventuellt kvarvarande vatten rinna ner i tvättfatet.

Varning!

Med locket öppet, håll i slangen så att du inte tappar den.

4. När det inte kommer ut mer vatten, stäng locket och sätt tillbaka slangen på plats.

5. Vrid det stora locket bredvid det åt vänster för att ta isär det och rengör det sedan.
Efter rengöring, sätt ihop den igen.

Köra Tub Clean på din diskmaskin
(1) Öppna serviceluckan längst ner på maskinens framsida.
(2) Öppna locket till returvattenavskiljningsslangen och ta bort eventuellt kvarvarande vatten.
(3) När restvattnet har tömts, stäng locket för borttagning av kvarvarande vatten och sätt tillbaka slangen i sitt ursprungliga läge.
(4) När du har tagit bort det kvarvarande vattnet, vrid avloppsfiltrets handtag åt vänster och dra det framåt för att separera det.
(5) Rengör det separerade avloppsfiltret med en rengöringsborste [tandborste].
(6) Precis som med avloppsfiltret, rengör insidan med borsten [tandborste].
Ta bort resterna genom restslangen och rengör avloppsfiltret

Den här guiden skapades för alla modeller, så bilderna eller innehållet kan skilja sig från din produkt.

*Obligatorisk fråga