Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek. Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek.

Hjälpbibliotek

Hitta nyttig information om din LG-produkt

[LG frontmatad tvättmaskin - Läckage] Tvättmaskinen läcker vatten på framsidan.

Felsökning

Om gummipackningen inte är deformerad men vatten läcker under dörren, kan främmande föremål, såsom hår, fastna mellan dörren och packningen och orsaka läckan.
Om gummipackningen är trasig, vänligen begär LG-service genom att välja önskat datum och tid via [Bokning av servicetekniker].
Om avloppsfiltret inte är korrekt installerat efter rengöring kan vatten läcka ner i tvättmaskinen.

Orsaker och symtom

  • Vatten läcker från luckan under tvätt. Vatten läcker från tvättmaskinens avloppsfilter.

Prova det här

Läcker vatten från tvättmaskinens lucka?

➔ Främmande föremål som fastnat på tvättmaskinens dörrpackning kan orsaka läckage.

Rengör dörrpackningen

Bild av rengöring av packningen

Läcker vatten från avloppsfiltret/restvattenborttagningsslangen under tvättmaskinen?

➔ Efter rengöring av avloppsfiltret (avloppsfiltersil), se till att du stänger proppen på restvattenborttagningsslangen ordentligt och pumpproppen.

Öppna locket och stänga locket till den kvarvarande vattenslangen och dräneringsfilterlocket

Den här guiden skapades för alla modeller, så bilderna eller innehållet kan skilja sig från din produkt.

*Obligatorisk fråga