Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Vatten läcker ut på golvet.

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Inbyggnadsprodukter, Kyl & frys
  • Senast uppdaterad 2014-09-08

Orsak

 

Vatten kan läcka p g a. felaktig vattenfilterinstallation.

Hög luftfuktighet kan också påskynda kondensbildning och orsaka vattenbildning som läcker.

 

 

Åtgärd

 

Kontrollera så att läckan inte kommer från någon annanstans.

Om vatten läcker från vattenfiltret, stäng av vattentillförsel och kontakta serviceverkstad.

Om problemorsaken är svårt att hitta, kontakta servicecenter.


Bifogade filer

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500