Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek. Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek.

Hjälpbibliotek

Hitta nyttig information om din LG-produkt

Handhavande: Byta filter.

Operation

Handhavande: Byta filter.

 

 

Orsak

 

Främmande material kan förekomma I vattnet om vattenfiltret bytts ut men inte spolats igenom, vattenfilter inte blivit bytt på väldigt länge eller om dispenser inte använts under en lång tid.

 

Åtgärd

 

Byt filter var sjätte månad.

     Efter att ha bytt filter, spola igenom detta med minst 1,5 liter vatten innan det börjar användas. För att bli kvitt eventuella kolrester i vattensystemet, spola vatten i 3 minuter på varje knapp (Aktiv kol är ofarligt för människokroppen

 

1.    Om främmande material förekommer i vattnet trots regelbundna filterbyten bör service kontaktas.

2.     Föroreningar kan spridas genom vattenledningen. 

 

Kontakta service om främmande föremål hittas I vattnet efter filterbyte och genomspolning.

 

*Obligatorisk fråga