Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek. Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek.

Hjälpbibliotek

Hitta nyttig information om din LG-produkt

Varför kommer det ingen is ifrån dispensern?

Felsökning

 

Hur gör jag för att få is ifrån isdispensern? 

 

Symptom Symptom
                 Enheten producerar is men det kommer ingen is ifrån isdispensern.

 

Reason Möjlig orsak

         Ibland uppstår problem med att få is ifrån dispensern det finns fel mängd vatten i isbrickan eller när ismaskinens arm fastnat.

 

How to fix Lösning        

         Fyll på med rätt mängd rent vatten till det indikerade strecket, 2/3, och och justera isdispenserns hävarm tills den står i rätt läge.

 

 

1. Lyft

2. Ta bort skyddet

3. Ta ut isdispensern, tillsätt vatten och justera armen (Isbrickan kan inte tas bort)

 

Separate door basket Remove cover. Disassembled

 ☞ Designen kan skilja sig mellan olika modeller 

 

 

*Obligatorisk fråga