Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek. Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek.

Hjälpbibliotek

Hitta nyttig information om din LG-produkt

Hur anväder jag ismaskinen?i

Felsökning

 

 

Hur använder jag ismaskinen?


Gör så här

för modeller tillverkade efter R-T873VJCBU (tillverkad 2013),
fylls ismaskinen automatiskt med vatten och isen lagras automatiskt i maskinen.
Kylskåpet slutar automatiskt a producera is vid en bestämd mängd. ▶ För tidigare modeller


    ① Ta ut isbacken of fyll på vatten
.
         Var försiktig så att du inte spiller
. Sätt tillbaka isbacken i ismaskinen.
    ② Tryck in isbacken helt
.

 ▶ Så här får du is 

    Vrid vredet medurs.


    ① Om all is inte kommer  ut, vrid vredet till stoppet.
.

    ② Om vattnet inte är helt fruset och du vrider vredet
         så kan isvatten rinna ner i isboxen och frysa isbitarna till en isklump. 
         (Det tar cirka 3 timmar för 20 gradigt vatten att frysa till is)

 

 

 

*Obligatorisk fråga