Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Hur anväder jag ismaskinen?i

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Inbyggnadsprodukter, Kyl & frys
  • Senast uppdaterad 2015-06-12

 

 

Hur använder jag ismaskinen?


Gör så här

för modeller tillverkade efter R-T873VJCBU (tillverkad 2013),
fylls ismaskinen automatiskt med vatten och isen lagras automatiskt i maskinen.
Kylskåpet slutar automatiskt a producera is vid en bestämd mängd. ▶ För tidigare modeller


    ① Ta ut isbacken of fyll på vatten
.
         Var försiktig så att du inte spiller
. Sätt tillbaka isbacken i ismaskinen.
    ② Tryck in isbacken helt
.

 ▶ Så här får du is 

    Vrid vredet medurs.


    ① Om all is inte kommer  ut, vrid vredet till stoppet.
.

    ② Om vattnet inte är helt fruset och du vrider vredet
         så kan isvatten rinna ner i isboxen och frysa isbitarna till en isklump. 
         (Det tar cirka 3 timmar för 20 gradigt vatten att frysa till is)

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500