Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Gummilukt bakom kylskåp.

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Inbyggnadsprodukter, Kyl & frys
  • Senast uppdaterad 2014-09-13

Gummilukt bakom kylskåp. 

 

Orsak

 

Nya produkter kan ha en gummilukt. Gummi är monterat på baksidan för att minska ljud från kompressorn och lukt kan förkomma pga. värmen som genereras av kompressorn. Gummilukt förekommer framförallt på nyinstallerade produkter då kompressorn går under en längre sammanhängande period, men avtar med tiden.

 

Åtgärd

 

Lukt försvinner efter 1 till 2 månaders användande.

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500