Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek. Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek.

Hjälpbibliotek

Hitta nyttig information om din LG-produkt

[LG-skärm] Den vita skärmen visar konstiga färger

Felsökning

Orsaker och symtom

  • Videosignalkabelns anslutningstillstånd är dåligt. Inställningen för videofärg ändras.

Färgtemperaturen är inställd på 6 500K som standard på grund av dess förmåga att göra ögonen bekväma, och det är standardtemperaturfärgen för monitorn.
Om du känner en stark röd eller gul nyans i standardfärgen, och det är nödvändigt att ändra den, kan du justera färgtemperaturen eller färgen.

Bildskärmens färgskillnad (vänster bild: Blå färg, höger bild: Gul/röd färg)

Prova det här

Är kabeln korrekt ansluten?

➔ Kontrollera om stiften är skadade eller har främmande föremål. Om de gör det, byt ut kabeln mot en autentisk kabel.

Är kabeln korrekt ansluten
Not

Använde du kabeln som följde med bildskärmen?

Om du använder en kabel som inte uppfyller produktens specifikationer kan det orsaka färg- eller skärmproblem.
Använde du kabeln som följde med monitorn

Har du återställt bildskärmsinställningen?

➔ Det kan inträffa på grund av fel i bildskärmens färginställning, vilket återställer bildskärmen till fabriksinställningen.

※ Menyerna kan skilja sig åt beroende på modell, så se användarhandboken för mer information.

1. Tryck på joystick-knappen för att gå till [Inställningar] i huvudmenyn och välj [Allmänt].

Tryck på joystick-knappen för att gå till [Inställningar] i huvudmenyn och välj [Allmänt]

2. Välj [Återställ till ursprungliga inställningar] och tryck på [Ja] för att återställa den.

Välj [Återställ till grundinställningar] och tryck på [Ja] för att återställa den.

Försökte du justera bildskärmens färg och färgtemperatur?

➔ Med hjälp av bildskärmens färgjusteringsfunktion kan du ändra färgen till den som passar användarmiljön.

※ Menyerna kan skilja sig åt beroende på modell, så se användarhandboken för mer information.

1. Tryck på joystick-knappen för att gå till [Inställningar] i huvudmenyn och välj [Bild].

Tryck på joystick-knappen för att gå till [Inställningar] i huvudmenyn och välj [Bild]

2. Välj [Bild]: [Färgjustering] för att justera inställningarna för [Röd/Grön/Blå].

- Så här gör du din skärm blåare:

Ställ in [Röd] och [Grön] en nivå lägre och håll [Blå] på 50.

- Så här gör du din skärm mer gul eller röd:

Ställ in [Blå] en nivå lägre och håll [Röd] och [Grön] på 50.

Välj [Bild]: [Färgjustering] för att justera inställningarna för [Röd/Grön/Blå].

3. I [Color Adjust (Färgjustering) väljer du [Color Temp] och ändrar alternativet.
[Varm] visar en röd (medium) skärm och [Sval] visar en blå skärm.

I [Färgjustering] väljer du [Färgtemperatur] och ändrar alternativet.
Om justeringsalternativet [Färgtemperatur] är annorlunda i [Färgjustering]
För att göra skärmen mer blå, öka nivån en efter en och kontrollera färgen.
För att göra skärmen mer gul eller röd, sänk nivån en efter en och kontrollera färgen.

Om [W/C] används, ändra inställningen i ordningen W1, W2, W3 och W4.

Om [W/C] används, ändra inställningen i ordningen W1, W2, W3 och W4.

När du använder samma bildskärm med samma färginställningar i Dual Mode kan färgerna se annorlunda ut.
※ Om du återställer inställningarna kommer värdena att ändras till fabriksinställningarna. Så det rekommenderas att notera dem.

Den här guiden skapades för alla modeller, så bilderna eller innehållet kan skilja sig från din produkt.

*Obligatorisk fråga