Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek. Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek.

Hjälpbibliotek

Hitta nyttig information om din LG-produkt

Installationsanvisning för anslutning av antenn eller kabel-TV

Reparation

 

Anslut till antenn eller kabel-TV

 

När du ska se en sändning via kabel eller antenn

 

 

Anslut antenn eller kabel till "antenna/cable in"-uttaget från din antenn eller antenn-/kabelterminal.

  

   Böj inte kopparstiftet när du ansluter en koaxialkabel (75 Ω).

 Anslut eventuella externa enheter innan du ansluter strömkabeln till TV:n.

 För att ansluta två eller flera TV-apparater till en kabel/antenn bör du köpa en tredje parts produkt som omvandlar och fördelar signalen.

 Kontakta en specialist eller din återförsäljare om svårigheter skulle uppstå under anslutning.

 

 

*Obligatorisk fråga