*Studie av TV-beskådningspunkter (2017, feb, IPSOS).
*Färgområdets relativa storlek är 100 sett från mitten (0 grader)* Datan är baserad på LG:s interna forskning.