Skip to Contents Skip to Accessibility Help

Spoločnosť LG Electronics (LG) s nadšením uvádza svoju kampaň „Starostlivosť o prostredie, kde žijete: Nový horizont“ v Európe. Vďaka filmovému dielu vyzdvihujúcemu tepelné čerpadlo vzduch-voda Therma V™ a dôležitosť ekologickej zodpovednosti získala kampaň dve hviezdičky od Ecoprod Label, certifikácie pre udržateľné filmy, obsah a reklamy.1


Príklad tvorby ekologicky uvedomelého obsahu

Od konceptu až po realizáciu kládla kampaň spoločnosti LG Starostlivosť o prostredie, kde žijete: Nový horizont do popredia udržateľnosť, pričom začlenila ekologicky uvedomelé postupy do mnohých aspektov procesu filmovej tvorby. Video kampane sa snažilo vyrozprávať úprimný príbeh s postavami, ktorých činy a správanie organicky vyjadrujú hodnotu a prednosti ekologicky uvedomelého života.

Pozrite si príbeh zo zákulisia značkového videa kampane „Starostlivosť o prostredie, kde žijete: Nový horizont“ spoločnosti LG.2

Kampaň Nový horizont začlenila udržateľnosť do všetkých aspektov svojho procesu filmovej tvorby. Režisér Tom Bartowicz sa snažil vyrozprávať autentický príbeh, ktorý by ukázal dôležitosť ekologicky uvedomelého života.

„Chceli sme vyrozprávať úprimný príbeh, plný emócií, v súlade s dobou. Preto sme jemne začlenili každodenné ekologické gestá do správania našich postáv," hovorí Bartowicz.

LG’s ‘Care For Where You Live: New Horizon’ zákulisie
LG’s ‘Care For Where You Live: New Horizon’ zákulisie

Kampaň sa riadila strategickým plánom, ktorý zahŕňal starostlivé plánovanie pred produkciou, výber udržateľných lokalít a využitie miestnych talentov. Prioritou bolo nakladanie s odpadom, pričom boli zakázané predmety na jedno použitie a používali sa materiály na opakované použitie. Počas celého natáčania sa uplatňovala stratégia znižovania odpadu, čo demonštrovalo záväzok spoločnosti LG k udržateľnosti.

„Ak chcete kontrolovať svoj uhlíkový vplyv, je potrebné ho identifikovať a riešiť komplexne od A po Z,“ povedal producent Charles Rambeau.

Starostlivosť o prostredie, kde žijete: Nový horizont bol aj súčasťou pilotnej fázy Ecoprod Label.


Znižovanie emisií uhlíka a zosúladenie s exteriérom domácnosti

Kampaň spoločnosti LG dosiahla výrazné úspory emisií uhlíka, čo viedlo k pôsobivému 78,5 % potvrdeniu v skóre ekologickej produkcie Ecoprod Label. Počas natáčania spoločnosť ušetrila 2 000 litrov pitnej vody a zodpovedne naložila s 90 % odpadu rôznymi spôsobmi vrátane opätovného použitia, recyklácie a kompostovania.3

Nové tepelné čerpadlo vzduch-voda Therma V R290 Monobloc od spoločnosti LG
Nové tepelné čerpadlo vzduch-voda Therma V R290 Monobloc od spoločnosti LG

Monoblok nového tepelného čerpadla vzduch-voda spoločnosti LG Therma V R290 využíva chladivo R290, ktoré sa môže pochváliť potenciálom globálneho otepľovania (GWP) tri. Výrobok s energetickou triedou A+++ tiež znižuje emisie uhlíka až o 93% v porovnaní s tradičným kotlom.4 Vďaka systému dvojitého zvukového štítu a tlmičom vibrácií funguje riešenie spoločnosti LG iba pri 49 decibeloch (12 kW modely).5


Záväzok spoločnosti LG k udržateľnej filmovej tvorbe

LG’s ‘Care For Where You Live: New Horizon’ zákulisie
LG’s ‘Care For Where You Live: New Horizon’ zákulisie

„Kampaň Nový horizont zvyšuje latku pre ekologicky uvedomelé marketingové postupy a odráža environmentálnu filozofiu a ciele našej spoločnosti,“ hovorí Peter Verkempynck, senior viceprezident B2B Air Solution Sales v LG Electronics Europe. „Dvojhviezdičková certifikácia kampane od Ecoprod Label je výsledkom záväzku spoločnosti LG k zodpovednej a udržateľnej filmovej tvorbe.“


Life's Good!1 Ecoprod Label: certifikácia pre udržateľné filmy, obsah a reklamy.

LG THERMA V video: Starostlivosť o prostredie, kde žijete – zo zákulisia

Uhlíková stopa tepelného čerpadla : Úprimný príbeh v súlade s ekologicky zodpovednou produkciou videa.

4 Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru A+++ pri 35 °C LWT a A+++ pri 55 °C LWT, v súlade s normou EN 14825 v nariadení Európskej komisie (EÚ). Miera emisií uhlíka sa vypočítava len pre vykurovanie priestorov. S použitím údajov o klíme podľa normy EN 14825 a za predpokladu 4,910 ročných prevádzkových hodín s prevádzkou pri teplote 35 °C na základe priemerných teplôt vo Francúzsku. Ročná spotreba energie sa môže líšiť v závislosti od modelu vzhľadom na energetickú účinnosť ErP a deklarované hodnoty Prated. Účinnosť je založená na kondenzačnom kotle za predpokladu rovnakej ročnej potreby vykurovania ako LG Therma V R290 Monobloc 16 kW. Výpočty vychádzajú z cien energií z júna 2023 a uhlíkovej náročnosti energetického sektora v EÚ v roku 2022, a pri výpočte emisií CO2 plynových kotlov sa uvažuje o hodnote 56,1 t-CO2/TJ.

5 Na základe hladiny hluku v menovitých podmienkach vykurovania meraných v súlade s normami EN 12102-1 a ISO 9614.