Skip to Contents Skip to Accessibility Help
LG is working toward becoming more sustainable with carbon-neutral status LG is working toward becoming more sustainable with carbon-neutral status

Promotion Introduction Area

Udržateľná budúcnosť spoločnosti LG: uhlíková neutralita

Čo presne je uhlíková neutralita a čo robí spoločnosť LG na dosiahnutie tohto cieľa a ďalších cieľov pre udržateľnejšiu budúcnosť?

 

Udržateľná budúcnosť spoločnosti LG: uhlíková neutralita

Čo presne je uhlíková neutralita a čo robí spoločnosť LG na dosiahnutie tohto cieľa a ďalších cieľov pre udržateľnejšiu budúcnosť?

   • Uhlíková neutralita je o vyvážení emisií CO2
  • Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (International Organization for Standardization, ISO) aktívne definuje,čo oficiálne znamená „čistá nula“
  • Mnohé produktové rady spoločnosti LG získali certifikáty udržateľnosti od medzinárodných a miestnych orgánov
  • Snažíme sa tiež používať 100 % obnoviteľnú energiu na pôde spoločnosti LG, okrem iných ekologických aktivít

V spoločnosti LG si uvedomujeme, že je nevyhnutné chrániť našu planétu, kým ešte môžeme. V praxi to znamená, že pri výrobe (a po skončení životnosti aj pri likvidácii) elektroniky LG, ktorú poznáte a máte radi, dbáme na množstvo uhlíka.

Prostredníctvom iniciatívy „Better Life Plan 2030“ sa spoločnosť LG snaží dosiahnuť sériu cieľov špecifických pre oblasť ESG, aby dosiahla stav uhlíkovej neutrality do roku 2030. Skôr než sa však začneme zaoberať tým, ako plánujeme tento ambiciózny cieľ dosiahnuť, rozoberme si podrobnosti.Vysvetlenie uhlíkovej neutrality

V súvislosti s udržateľnosťou a globálnym vplyvom skleníkových plynov sa používa množstvo moderných výrazov. Uhlíková neutralita je jedným z najčastejších, ale čo to vlastne znamená?

Čo je to uhlíková neutralita?


Dali sme si za úlohu byť „carbon neutral“ do roku 2030. To znamená, že množstvo CO2 vypustené do ovzdušia v dôsledku našich činností (ak prejdeme celý náš dodávateľský reťazec) bude vyvážené rovnakým množstvom CO2, ktoré sa odstráni z ovzdušia. Pre podniky, ako je ten náš, to znamená buď zníženie emisií uhlíka, alebo investovanie do činností kompenzujúcich emisie uhlíka, napríklad do obnoviteľných zdrojov energie.

Uhlíkovú neutralitu plánujeme dosiahnuť prostredníctvom rôznych opatrení vrátane zavedenia energeticky účinných zariadení a zariadení na znižovanie emisií uhlíka v celom výrobnom procese. Popri tom priebežne zabezpečujeme uhlíkové kredity prostredníctvom projektu Clean Development Mechanism, a tiež prispievame k znižovaniu produkcie skleníkových plynov prostredníctvom našich obchodných riešení, napríklad vysokoúčinných chladničiek a systémov na reguláciu energie, ktoré rozširujú využívanie obnoviteľnej energie.


Čo je to „čistá nula“?

Zatiaľ čo uhlíková neutralita znamená vyváženie emisií CO2 s odstraňovaním CO2, Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (International Organization for Standardization, ISO) v súčasnosti stabilizuje úplnú definíciu stavu „čistá nula“. To výrazne ovplyvní spôsob, akým organizácie a jednotlivci na celom svete definujú vplyv svojich vlastných emisií skleníkových plynov.Prečo sú tieto ciele dôležité?


Ciele, ktoré sme si stanovili, prispievajú k dosiahnutiu cieľa stanoveného v rámci parížskej dohody z roku 2015 na zníženie globálneho otepľovania tak, aby nedošlo k nárastu globálnej teploty o viac ako 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s obdobím pred industrializáciou.

Ak sa táto hranica prekročí, extrémne počasie, napríklad sucho, vlny horúčav a prívalové dažde, sa bude vyskytovať častejšie, čo zvýši riziko chorôb, ovplyvní produkciu potravín a zásobovanie vodou pre rozsiahle oblasti svetovej populácie. Preto je veľmi dôležité, aby sme robili všetko, čo je v našich silách, na zlepšenie vplyvu spoločnosti LG a našich výrobkov na planétu.

Jednotlivci môžu vykonať malé zmeny, napríklad  pomocou inteligentnej mobilnej aplikácie, akou je aplikácia LG ThinQ. V konečnom dôsledku však spoločnosti musia prevziať zodpovednosť za svoje vlastné emisie a celé priemyselné odvetvia budú musieť zmeniť svoj spôsob fungovania, aby tento cieľ splnili. Prečítajte si viac o tom, ako spoločnosť LG rieši tento kľúčový problém.

Budúcnosť udržateľnosti v spotrebnej elektronike

Už sme pokročili smerom k nášmu cieľu zabezpečením certifikovaných emisných noriem a výrobou energeticky účinných produktov, ktoré preukázateľne účinne znižujú emisie skleníkových plynov. Pozrime sa, čo robíme, aby sme dosiahli tento cieľ.

Investovanie do projektov na zníženie znečistenia

Prijímame rozsiahle opatrenia, akými sú napríklad výsadba stromov v Španielsku alebo podpora znižovania množstva elektronického odpadu v Južnej Kórei, aby sme znížili emisie vo všetkých našich obchodných činnostiach.1 Sme hrdí na to, že sme sa pripojili ku globálnej iniciatíve RE100, ktorá podporuje prechod podnikov na 100 % obnoviteľnú energiu pri všetkých činnostiach, kde sa spotrebúva elektrická energia. Plánujeme dosiahnuť náš cieľ postupným zvyšovaním využívania obnoviteľných zdrojov energie, ako je solárna a veterná energia, a prejsť na 100 % na využívanie obnoviteľných energií do roku 2050.


Minimalizácia nášho vplyvu na dosiahnutie uhlíkovej neutrality

Samozrejme, náš vplyv na životné prostredie je väčší ako len emisie CO2. K našim cieľom uhlíkovej neutrality prispieva aj množstvo ďalších ekologických opatrení, od vývoja globálne a lokálne certifikovaných chladničiek s mrazničkou až po zaradenie energeticky úsporných režimov na inteligentných modeloch televízorov LG. Všetko sa začína navrhovaním výrobkov, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu, a to tak z hľadiska inovatívnych technológií, ako aj materiálov použitých na ich výrobu.

Certifikované udržateľné produktové rady

Prevádzka na pracovisku a balenie sú dôležitými časťami skladačky v oblasti udržateľnosti v spoločnosti LG. Rozhodujúci je aj náš proces vývoja produktov. Spoločnosť LG získala viacero certifikátov energetickej účinnosti a ekologických certifikátov pre kvalifikované modely, ako sú napr. naše sušičky s certifikátom TÜV a práčka SIGNATURE ktorá získala certifikát od organizácie Carbon Trust.Certifikáty energetickej účinnosti

Mnohé domáce spotrebiče LG majú rôzne miestne a medzinárodné certifikáty účinnosti. Napríklad rôzne modely sušičiek LG v Nemecku sú certifikované spoločnosťou TÜV Rheinland a majú označenie ekologického výrobku.2 Tento symbol označuje rôzne opatrenia pre udržateľnosť týkajúce sa obsahu chemikálií, recyklácie, hodnotenia vplyvu na životné prostredie a ďalšie.Certifikáty kvality ovzdušia

Dosiahnutie uhlíkovej neutrality sa začína pri zdroji – a končí vo vzduchu, ktorý dýchame. Uvedomelá spotreba a výroba ovplyvňuje životné prostredie ako celok vrátane vzduchu, ktorý dýchame. V Spojenom kráľovstve bolo viacero modelov vysávačov a práčok preverených organizáciou Allergy UK BAF z hľadiska ich schopnosti zlepšovať alergénne chemické látky v interiérovom prostredí.3

Skrátka, zákazníci v celej Európe môžu vyhľadávať tieto symboly, aby rýchlo našli najefektívnejšie a najzodpovednejšie produkty, ktoré spoločnosť LG ponúka.Udržateľnejšie výrobné materiály

Celkovo sa snažíme recyklovať 300 ton plastov ročne. Napríklad jeden zo 65-palcových panelov OLED značky LG získal prestížny certifikát Product Carbon Footprint Certification od organizácie Carbon Trust.4

Okrem toho sme dosiahli 6 % nárast v používaní recyklovaných materiálov v prípade desiatich druhov plastov a snažíme sa byť lídrom v oblasti recyklácie elektronického odpadu tým, že pracujeme na spôsoboch zlepšenia dizajnu našich existujúcich výrobkov s ohľadom na šetrnosť k životnému prostrediu. Máme tiež Globálne zásady spätného odberu a recyklácie pre elektronický odpad, ktorých cieľom je pomôcť zachovať prírodné zdroje recykláciou elektroniky po skončení jej životnosti.

Prechod na ekologické obaly

Nielen samotné výrobky musia byť šetrnejšie k životnému prostrediu, ale aj ich obaly. Vďaka našim udržateľným obalom sme znížili spotrebu papiera o 85 ton ročne a spotrebu polystyrénu o 19 ton ročne.5 Dokonca každý rok darujeme približne 400 škatúľ zoologickým záhradám ako hračky pre zvieratá! Takéto úsilie nám pomohlo získať certifikát Intertek Verified Recycled Content (Overený recyklovaný obsah) pre viaceré produktové rady televízorov LG.

100 % využívanie obnoviteľných zdrojov energie

V konečnom dôsledku sa snažíme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu tým, že úplne prejdeme na využívanie obnoviteľných energií do roku 2050. V Severnej Amerike už naše výrobné a logistické procesy a kancelárie využívajú 100 % obnoviteľnej energie.

Získali sme tiež certifikát Renewable Energy Credit (REC), podpísali sme zmluvu o nákupe elektrickej energie Power Purchase Agreement (PPA) na nákup elektrickej energie priamo od výrobcov obnoviteľnej energie a získali sme ekologickú značku Green Premium vďaka využívaniu obnoviteľnej energie nakupovanej za prémiové ceny.

Naša zmluva PPA je uzatvorená s kórejskou energetickou spoločnosťou GS EPS a zahŕňa inštaláciu solárnej elektrárne na našej integrovanej výrobnej budove v parku LG Smart Park v meste Changwon v Južnej Kórei.5 Tá bude zaberať plochu zodpovedajúcu trom futbalovým ihriskám! Nielen to, ale v našom výrobnom závode v indickom meste Noida inštalujeme solárne moduly s výkonom 3,2 MW, ktoré budú napájať aj našu administratívnu kanceláriu.

Takýmto úsilím chceme dosiahnuť, aby 100 % pracovísk spoločnosti LG na celom svete používalo úplne obnoviteľnú energiu do roku 2050.7

Spoločnosť LG podniká veľké kroky na dosiahnutie jednoduchého, ale významného cieľa: znížiť množstvo emisií vypúšťaných do ovzdušia. Týmito a ďalšími krokmi posilňujeme naše úsilie v celosvetovom meradle.

Chcete sa dozvedieť viac?

Pokračujte v čítaní o tom, ako sa spoločnosť LG snaží dosiahnuť udržateľnosť.

1 Globálna správa o udržateľnosti spoločnosti LG 2021
2 TÜV Rheinland: Návrh Certifikácia prostredníctvom hodnotenia vplyvu na životné prostredie, ako je energetická účinnosť, uhlíková stopa, obsah chemikálií, pravdepodobnosť recyklácie.
3 Allergy UK: Pečať schválenia je potvrdením výrobkov, ktoré boli nezávisle vedecky testované a preukázateľne znižujú alebo odstraňujú alergény z interiérového prostredia.
4 Carbon Trust
5 Globálna správa o udržateľnosti spoločnosti LG 2022
6 LG Newsroom
7 Spravodajstvo LG

  • Uhlíková neutralita je o vyvážení emisií CO2
  • Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (International Organization for Standardization, ISO) aktívne definuje,čo oficiálne znamená „čistá nula“
  • Mnohé produktové rady spoločnosti LG získali certifikáty udržateľnosti od medzinárodných a miestnych orgánov
  • Snažíme sa tiež používať 100 % obnoviteľnú energiu na pôde spoločnosti LG, okrem iných ekologických aktivít

V spoločnosti LG si uvedomujeme, že je nevyhnutné chrániť našu planétu, kým ešte môžeme. V praxi to znamená, že pri výrobe (a po skončení životnosti aj pri likvidácii) elektroniky LG, ktorú poznáte a máte radi, dbáme na množstvo uhlíka.

Prostredníctvom iniciatívy „Better Life Plan 2030“ sa spoločnosť LG snaží dosiahnuť sériu cieľov špecifických pre oblasť ESG, aby dosiahla stav uhlíkovej neutrality do roku 2030. Skôr než sa však začneme zaoberať tým, ako plánujeme tento ambiciózny cieľ dosiahnuť, rozoberme si podrobnosti.

Vysvetlenie uhlíkovej neutrality

V súvislosti s udržateľnosťou a globálnym vplyvom skleníkových plynov sa používa množstvo moderných výrazov. Uhlíková neutralita je jedným z najčastejších, ale čo to vlastne znamená?

Čo je to uhlíková neutralita?


Dali sme si za úlohu byť „carbon neutral“ do roku 2030. To znamená, že množstvo CO2 vypustené do ovzdušia v dôsledku našich činností (ak prejdeme celý náš dodávateľský reťazec) bude vyvážené rovnakým množstvom CO2, ktoré sa odstráni z ovzdušia. Pre podniky, ako je ten náš, to znamená buď zníženie emisií uhlíka, alebo investovanie do činností kompenzujúcich emisie uhlíka, napríklad do obnoviteľných zdrojov energie.

Uhlíkovú neutralitu plánujeme dosiahnuť prostredníctvom rôznych opatrení vrátane zavedenia energeticky účinných zariadení a zariadení na znižovanie emisií uhlíka v celom výrobnom procese. Popri tom priebežne zabezpečujeme uhlíkové kredity prostredníctvom projektu Clean Development Mechanism, a tiež prispievame k znižovaniu produkcie skleníkových plynov prostredníctvom našich obchodných riešení, napríklad vysokoúčinných chladničiek a systémov na reguláciu energie, ktoré rozširujú využívanie obnoviteľnej energie.


Čo je to „čistá nula“?

Zatiaľ čo uhlíková neutralita znamená vyváženie emisií CO2 s odstraňovaním CO2, Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (International Organization for Standardization, ISO) v súčasnosti stabilizuje úplnú definíciu stavu „čistá nula“. To výrazne ovplyvní spôsob, akým organizácie a jednotlivci na celom svete definujú vplyv svojich vlastných emisií skleníkových plynov.

Prečo sú tieto ciele dôležité?

img src="/file.axd?pointerid=64c276dece834e0f84468da5" class="fr-fic fr-dii" style="width:90%;">

Ciele, ktoré sme si stanovili, prispievajú k dosiahnutiu cieľa stanoveného v rámci parížskej dohody z roku 2015 na zníženie globálneho otepľovania tak, aby nedošlo k nárastu globálnej teploty o viac ako 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s obdobím pred industrializáciou.

Ak sa táto hranica prekročí, extrémne počasie, napríklad sucho, vlny horúčav a prívalové dažde, sa bude vyskytovať častejšie, čo zvýši riziko chorôb, ovplyvní produkciu potravín a zásobovanie vodou pre rozsiahle oblasti svetovej populácie. Preto je veľmi dôležité, aby sme robili všetko, čo je v našich silách, na zlepšenie vplyvu spoločnosti LG a našich výrobkov na planétu.

Jednotlivci môžu vykonať malé zmeny, napríklad  pomocou inteligentnej mobilnej aplikácie, akou je aplikácia LG ThinQ. V konečnom dôsledku však spoločnosti musia prevziať zodpovednosť za svoje vlastné emisie a celé priemyselné odvetvia budú musieť zmeniť svoj spôsob fungovania, aby tento cieľ splnili. Prečítajte si viac o tom, ako spoločnosť LG rieši tento kľúčový problém.

Budúcnosť udržateľnosti v spotrebnej elektronike

Už sme pokročili smerom k nášmu cieľu zabezpečením certifikovaných emisných noriem a výrobou energeticky účinných produktov, ktoré preukázateľne účinne znižujú emisie skleníkových plynov. Pozrime sa, čo robíme, aby sme dosiahli tento cieľ.

Investovanie do projektov na zníženie znečistenia

Prijímame rozsiahle opatrenia, akými sú napríklad výsadba stromov v Španielsku alebo podpora znižovania množstva elektronického odpadu v Južnej Kórei, aby sme znížili emisie vo všetkých našich obchodných činnostiach.1 Sme hrdí na to, že sme sa pripojili ku globálnej iniciatíve RE100, ktorá podporuje prechod podnikov na 100 % obnoviteľnú energiu pri všetkých činnostiach, kde sa spotrebúva elektrická energia. Plánujeme dosiahnuť náš cieľ postupným zvyšovaním využívania obnoviteľných zdrojov energie, ako je solárna a veterná energia, a prejsť na 100 % na využívanie obnoviteľných energií do roku 2050.


Minimalizácia nášho vplyvu na dosiahnutie uhlíkovej neutrality

Samozrejme, náš vplyv na životné prostredie je väčší ako len emisie CO2. K našim cieľom uhlíkovej neutrality prispieva aj množstvo ďalších ekologických opatrení, od vývoja globálne a lokálne certifikovaných chladničiek s mrazničkou až po zaradenie energeticky úsporných režimov na inteligentných modeloch televízorov LG. Všetko sa začína navrhovaním výrobkov, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu, a to tak z hľadiska inovatívnych technológií, ako aj materiálov použitých na ich výrobu.

Certifikované udržateľné produktové rady

Prevádzka na pracovisku a balenie sú dôležitými časťami skladačky v oblasti udržateľnosti v spoločnosti LG. Rozhodujúci je aj náš proces vývoja produktov. Spoločnosť LG získala viacero certifikátov energetickej účinnosti a ekologických certifikátov pre kvalifikované modely, ako sú napr. naše sušičky s certifikátom TÜV a práčka SIGNATURE ktorá získala certifikát od organizácie Carbon Trust.Certifikáty energetickej účinnosti

Mnohé domáce spotrebiče LG majú rôzne miestne a medzinárodné certifikáty účinnosti. Napríklad rôzne modely sušičiek LG v Nemecku sú certifikované spoločnosťou TÜV Rheinland a majú označenie ekologického výrobku.2 Tento symbol označuje rôzne opatrenia pre udržateľnosť týkajúce sa obsahu chemikálií, recyklácie, hodnotenia vplyvu na životné prostredie a ďalšie.Certifikáty kvality ovzdušia

Dosiahnutie uhlíkovej neutrality sa začína pri zdroji – a končí vo vzduchu, ktorý dýchame. Uvedomelá spotreba a výroba ovplyvňuje životné prostredie ako celok vrátane vzduchu, ktorý dýchame. V Spojenom kráľovstve bolo viacero modelov vysávačov a práčok preverených organizáciou Allergy UK BAF z hľadiska ich schopnosti zlepšovať alergénne chemické látky v interiérovom prostredí.3

Skrátka, zákazníci v celej Európe môžu vyhľadávať tieto symboly, aby rýchlo našli najefektívnejšie a najzodpovednejšie produkty, ktoré spoločnosť LG ponúka.Udržateľnejšie výrobné materiály

Celkovo sa snažíme recyklovať 300 ton plastov ročne. Napríklad jeden zo 65-palcových panelov OLED značky LG získal prestížny certifikát Product Carbon Footprint Certification od organizácie Carbon Trust.4

Okrem toho sme dosiahli 6 % nárast v používaní recyklovaných materiálov v prípade desiatich druhov plastov a snažíme sa byť lídrom v oblasti recyklácie elektronického odpadu tým, že pracujeme na spôsoboch zlepšenia dizajnu našich existujúcich výrobkov s ohľadom na šetrnosť k životnému prostrediu. Máme tiež Globálne zásady spätného odberu a recyklácie pre elektronický odpad, ktorých cieľom je pomôcť zachovať prírodné zdroje recykláciou elektroniky po skončení jej životnosti.

Prechod na ekologické obaly

Nielen samotné výrobky musia byť šetrnejšie k životnému prostrediu, ale aj ich obaly. Vďaka našim udržateľným obalom sme znížili spotrebu papiera o 85 ton ročne a spotrebu polystyrénu o 19 ton ročne.5 Dokonca každý rok darujeme približne 400 škatúľ zoologickým záhradám ako hračky pre zvieratá! Takéto úsilie nám pomohlo získať certifikát Intertek Verified Recycled Content (Overený recyklovaný obsah) pre viaceré produktové rady televízorov LG.

100 % využívanie obnoviteľných zdrojov energie

V konečnom dôsledku sa snažíme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu tým, že úplne prejdeme na využívanie obnoviteľných energií do roku 2050. V Severnej Amerike už naše výrobné a logistické procesy a kancelárie využívajú 100 % obnoviteľnej energie.

Získali sme tiež certifikát Renewable Energy Credit (REC), podpísali sme zmluvu o nákupe elektrickej energie Power Purchase Agreement (PPA) na nákup elektrickej energie priamo od výrobcov obnoviteľnej energie a získali sme ekologickú značku Green Premium vďaka využívaniu obnoviteľnej energie nakupovanej za prémiové ceny.

Naša zmluva PPA je uzatvorená s kórejskou energetickou spoločnosťou GS EPS a zahŕňa inštaláciu solárnej elektrárne na našej integrovanej výrobnej budove v parku LG Smart Park v meste Changwon v Južnej Kórei.5 Tá bude zaberať plochu zodpovedajúcu trom futbalovým ihriskám! Nielen to, ale v našom výrobnom závode v indickom meste Noida inštalujeme solárne moduly s výkonom 3,2 MW, ktoré budú napájať aj našu administratívnu kanceláriu.

Takýmto úsilím chceme dosiahnuť, aby 100 % pracovísk spoločnosti LG na celom svete používalo úplne obnoviteľnú energiu do roku 2050.7

Spoločnosť LG podniká veľké kroky na dosiahnutie jednoduchého, ale významného cieľa: znížiť množstvo emisií vypúšťaných do ovzdušia. Týmito a ďalšími krokmi posilňujeme naše úsilie v celosvetovom meradle.

Chcete sa dozvedieť viac?

Pokračujte v čítaní o tom, ako sa spoločnosť LG snaží dosiahnuť udržateľnosť.

1 Globálna správa o udržateľnosti spoločnosti LG 2021
2 TÜV Rheinland: Návrh Certifikácia prostredníctvom hodnotenia vplyvu na životné prostredie, ako je energetická účinnosť, uhlíková stopa, obsah chemikálií, pravdepodobnosť recyklácie.
3 Allergy UK: Pečať schválenia je potvrdením výrobkov, ktoré boli nezávisle vedecky testované a preukázateľne znižujú alebo odstraňujú alergény z interiérového prostredia.
4 Carbon Trust
5 Globálna správa o udržateľnosti spoločnosti LG 2022
6 LG Newsroom
7 Spravodajstvo LG