Skip to Contents Skip to Accessibility Help
GNB Close
NanoCell TV, The Perfect Harmony of Pure Colors
NanoCell TV, The Perfect Harmony of Pure Colors

Nano Color

Nová úroveň čistoty farieb

OBJAVTE VIAC
OBJAVTE VIAC
OBJAVTE VIAC
Objavte čisté farby
zásluhou technológie NanoCell
LG NanoCell TV reprodukuje čisté farby
prostredníctvom približne 1 nm nanočastíc,
ktoré filtrujú matné farby, výsledkom
čoho je väčšia čistota farieb.
Výsledkom je úžasný vizuálny zážitok.
Ako vytvoriť čisté farby
Nanoparticles that purify colors
Nanoparticles that purify colors
Nanočastice fungujú ako čističe farieb, vďaka ktorým sú farby živšie a precíznejšie.

Bežný displej

vlnová dĺžka spektra RGB
so znečistenými farbami

LG NanoCell TV

vlnová dĺžka čistého
spektra RGB
s odstránenými nežiaducimi
dĺžkami svetla

Čisté RGB farby
vďaka Nanočasticiam
*Bežný displej je v tomto kontexte založený na predcházajúcich modeloch LG a obrázky sú simulované.
Pure Red
Pure Red

Čistá červená

@Rudá púšť, Maroko

Čistá zelená

Pure Red
Pure Red

@Kauai, Havaj

Čistá modrá

Pure Green
Pure Green

@Whitehaven, Austrália

Objavte rady LG NanoCell TV
Ďalšie informácie
Objavte rad LG NanoCell TV
Objavte rad LG NanoCell TV
HOMEPAGE MODELOVÉ RADY LG NANOCELL KDE KÚPITE