Knižnica nápovedy

Téma

 • Document Contents
  Oprava
  [Hluk chladničky LG] Alarm je stále počuť, aj keď sú dvere zatvorené.
  Keď sú dvere otvorené, uniká studený vzduch a teplota vo vnútri chladničkystúpa.V tomto okamihu chladnička pokračuje v prevádzke, aby znížila zvýšenú teplotu nanastavenú teplotu.Ak chladnička pokračuje v prevádzke aj počas otvorenia, môže t...
 • Document Contents
  Oprava
  [Chladnička LG - Hluk] Ozve sa hlasný hlučný zvuk. Hluk je silný
  Príčiny a symptómy------------------ * Ozve sa hlasný hlučný zvuk. Je počuť silný hluk.Ak ste novú chladničku premiestnili alebo vyčistili, môžete počuť zvukvychádzajúci z chladiaceho motora (kompresora) a motora ventilátora, ktorý sarýchlo...
 • Document Contents
  Oprava
  [Mrazenie chladničky LG] Chladnička nie je dostatočne chladná.
  Sú potraviny uložené v mrazničke mierne rozmrazené? Je zmrzlina mäkká, nietvrdá?Chladničky absorbujú teplo z okolia, keď sa ľad topí a stáva sa vodou, alebo keďsa voda odparuje, aby sa stala vodnou parou.Ak takto vytvorený studený vzduch ne...
 • Document Contents
  Oprava
  [Hluk chladničky LG] Je počuť syčivý zvuk alebo zvuk kvapkajúci vodu.
  Studený vzduch prúdi výparníkom vo vnútri chladničky a v tomto okamihu sa okolovýparníka vytvára mráz.➔ Po určitom čase sa vykoná rozmrazovanie (odstránenie ľadu), aby sa odstránilnahromadený mráz, a v tomto okamihu, keď sa voda z výparníka...
 • Document Contents
  Oprava
  [Chladnička LG s výrobníkom ľadu] Výrobník ľadu nevydáva ľad.
  Máte chladničku s čističkou vody, ale ľad sa nevydáva?Ľad vyrobený v výrobníku ľadu chladničky s čističkou vody sa skladuje v nádobena ľad a vychádza cez dávkovač po stlačení tlačidla ľadu.Ak sa však výrobník ľadu dlhší čas nepoužíva, kocky...
 • Document Contents
  Riešenie problémov
  Príliš nízka teplota v chladničke
  Príliš nízká teplota v chladničkeSymptóm Zmrznuté potraviny, zmrznuté časti potravín, vzduch je príliš chladný. Príčina 1. Úprava teploty.① Ak je chladnička nastavená na príliš nízku teplotu, potraviny môžu zamŕzať.2. Kontrola chladničky.① ...
Zobraziť viac