Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Firmware pre riešenie problému miznutie, prehadzovanie pozícií programov u Skylink

Riešenie problémov

Firmware pre LCD TV:

LM620S

LM649S

LM660S

LM669S

LM671S

LM765S

LS570S

LS575S

Návod: Súbor stiahnite do vášho PC, rozbaľte a súbor vložte do zložky "LG_DTV", ktorú vytvoríte. Zložku LG_DTV vložte na USB flash disk, ktorý po tej pripojte k TV. TV zapnite a spustí sa inštalácia. Po dokončení inštalácie TV vypnite a opäť zapnite. TV nastavte do východzieho nastavenia (Home -> Nastavenia -> Možnosti -> Obnoviť výchozí). Po tej je nutné opätovne naladiť programy.

*Required question