Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

[LG webOS TV] LG TV Remote Aplikácia

Používanie

[LG webOS TV] LG TV Remote Aplikácia

 

how to use Ako používať LG TV Remote Aplikáciu?

 

             Vašu TV je možné ovládať pomocou aplikácie nainštalovanej vo Vašom smart telefóne

             - Je taktiež podporovaná funkcia písania textu, môžete tak jednoduchšie písať text na Vašej TV cez mobil. (V niektorých prípadoch však funkcia nie je podporovaná)

             - Môžete taktiež ovládať Vašu Smart TV rovnako, ako keby ste používali Magický ovládač. Stačí sa dotknúť obrazovky telefónu so Smart LG TV Remote aplikáciou.

 

             1. Stiahnite si LG TV Plus aplikáciu z Google Play Store (Obchod Play)

                 Prípadne naskenujte QR kód pre priame stiahnutie (Len pre Android)

               QR code

             2. Stlačte Home tlačidlo na diaľkovom ovládači a zvoľtesettingv pravom hornom rohu obrazovky.

             3. Zvoľte  Advanced setting ► Internetové pripojenie a nastavte LG Connect Apps na On.

 

             4. Pripojte TV a Váš smart telefón na rovnakú Wi-Fi sieť.

 

             5. Spustite LG TV Plus app vo Vašom smart  telefóne/tablete.

 

             6. Ťuknite na tlačídlo Štart pre skenovanie dostupnej TV, ktorá by mala byť pripojená s Vašim smart telefónom.

 

             7. V zozname  by ste mali vidieť svoju TV, ktorú tu zvoľte. Bude po Vás požadované nastavenie PIN kódom.

 

             8. Zvoľte PIN kód v LG TV Plus aplikácii pre spárovanie Vášho smart telefónu s TV.

 

             9. Teraž môžete dotykom na Vašom smart telefóne ovládať Váš televízor.

 

                  LG Remote App

 

                  ① Môžete ovládať mnoho aplikácií nainštalovaných Vo Vašej TV.

                  ② Môžete ovládať TV programy, hlasitosť, atď.

                  ③ Môžete taktiež hýbať s kurzorom na TV obrazovke, ako by ste používali Magický ovládač. 

 

             ● Obrazovka Aplikácie  a jej funkčnosť sa môže líšiť bez predchádzajúceho oznámenia.

             ● Pre správnu funkčnosť je potrebné síeťové pripojenie.

             ● Podporované funkcie ďiaľkového ovládača sa môžu líšiť líšiť vzhľadom na jazykovú lokalizáciu, alebo krajinu.

 

*Required question