Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

[TV] LG Smart TV - Ako pripojiť Audio Systém

Riešenie problémov

 

Ako pripojiť Audio Systém

 

 

Môžete pripojiť Váš zvukový systém k televízii pomocou analógového alebo digitálneho pripojenia, v závislosti na výstupných konektoroch televízie a audio systému.  Riadte sa nasledujúcimi krokmi, aby všetko bolo pripojené.


1. Uistite sa, že Vaša televízia a audio systém sú vypnuté.


2. Vyhľadajte výstupný audio konektor na televízii.

     Pre analógové pripojenie použite  3,5 mm mini-jack.

     Pre digitálne pripojenie použite optický digitálny výstupný konektor.

 

 

3. Pripojte káble akéhokoľvek nevyužitého audko výstupu na Vašom audio systéme.    

Pre analógové prepojenie RCA audio vstupu ak je v poriadku (napríklad TAPE alebo AUX)    

Pre digitálne pripojenie sa pozrite na optický digitálny vstup jack.


4. Akonáhle sa Vaša TV a audio syastém prepoja, uistite sa, že hlasitosť zvuku na prijímači je nízka pred testovaním zvuku.

     Zvolte správný vstup na zvukovom prímači a postupne zvyšujte hlasitosť.

 

 

 

*Required question