Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Roztiahnutie obrazu, pruhy na stranách obrazu

Používanie

Odporúčania pre nastaveni Veľkosti obrazu

Prejavy
Po zmene na režim na "celú obrazovku" je video zprava / zľava orezané.

Odporúčania

Je to preto, že pôvodné video nie je v rozlišdní 16: 9
LG televízory aj pri režime "celá obrazovka" minimalizujú straty kvality obrazu
Teda rozširujú VIDEO s pravidelným pomerom
- TV obrazovka je v pomere 16: 9, teda ak aj video je v pomere 16: 9, zaberá celú plochu obrazovky.
- Nastavenie televízie LG "celá obrazovka" minimalizuje skreslenie,  ukazuje oveľa lepšiu kvalitu obrazu.

*Required question