Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Ako spárovať Magický diaľkový ovládač?

Používanie

Ako spárovať Magický diaľkový ovládač?  

 

 

 

<span style="color: black; text-transform: none; font-family: 돋움; font-size: 11pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; vertical-align: baseline; language: en-US; mso-ascii-font-family: 돋움; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-color-index: 1; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"></span>

Symptom Príznaky

            

              1. Ako môžem použiť svoj magický diaľkový ovládač?

 

 

 

<span style="color: black; font-family: 돋움; font-size: 11pt; font-weight: normal; vertical-align: baseline; language: en-US; mso-ascii-font-family: 돋움; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-text-raise: 0%; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-color-index: 1; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"></span>

How to pair Magic remote with a TV Ako spárovať Magický diaľkový ovládač s TV?  

                Magický diaľkový ovládač musí byť spárovaný pred použitím.

  

             1. Zapnite televízor a vyčkajte 10 sekúnd. Nasmerujte diaľkový ovládač smerom k diode TV a stlačte Roller.

 

             2. Párovanie je dokončené, keď sa objavý na obrazovke hlásenie "registrácia je dokončená" .

  
             3. Ak magický diaľkový ovládač nefunguje správne, inicializujte diaľkové ovládanie.

  

 

 

 

<span style="color: black; text-transform: none; font-family: 돋움; font-size: 10.5pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; vertical-align: baseline; language: en-US; mso-ascii-font-family: 돋움; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-color-index: 1; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"></span>

How to initialize the magic remote Ako inicializovať Magický diaľkový ovládač?

  

              1. Stlačte tlačidlo [Smart Home] a tlačidlo [Back] súčastne na Magickom diaľkovom ovládači po dobu päť sekúnd  sa ovládač inicializuje.

  

              2. Ak bude diaľkový ovládač inicializovaný, stlačte [Roller] pre spárovanie diaľkového ovládača.

 

                   Poznámka : V prípade, že Magický diaľkový ovládač nie je používaný určitú dobu, kurzor z obrazovky zmizne.

                                     Pohnite diaľkovým ovládačom z prava do ľava aby sa objavil kurzor.

 

 

 

<span style="color: red; font-family: Arial; font-size: 12pt; font-weight: normal; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Dotum; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: red; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"></span>

  

*Required question