Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

​ Pripojenie USB zariadení

Riešenie problémov

 Pripojenie USB zariadení

<span style="color: rgb(171, 22, 57); font-family: Arial; font-size: 16pt; background-color: rgb(255, 255, 255);">

Tipy pre používanie zariadení USB

<p>
</p><ul type="disc">
 • Používajte len zariadenia USB naformátované systémom súborov FAT32 alebo NTFS v operačnom systéme Windows
 • Zariadenie USB, ktoré má zabudovaný program pre automatické rozpoznávanie alebo používa vlastný ovládač, nemusí byť rozpoznané.
 • Niektoré zariadenia USB nemusia byť podporované alebo nemusia fungovať správne.
 • Ak používate predlžovací kábel USB, nemusí byť zariadenie USB správne rozpoznané, alebo nemusí pracovať správne.
 • Odporúčame používať externý pevný disk USB s menovitým napätím 5 V alebo nižším a menovitým prúdom 500 mA alebo nižším.
 • Odporúčame používať rozbočovač USB alebo pevný disk s vlastným napájaním. (ak nie je napájanie dostatočné, úložné zariadenie USB nemusí byť správne rozpoznané.)
 • Odporúčame používať USB kľúč o maximálnej kapacite 32 GB alebo pevný disk USB s maximálnou kapacitou 2 TB.
 • Ak externý pevný disk USB s funkciou úspory energie nefunguje, vypnite ho a opäť zapnite. Ďalšie informácie nájdete v návode na obsluhu pevného disku USB.
 • Môže prísť k poškodeniu dát na USB zariadení, preto odporúčame všetky dôležité súbory zálohovať. Za správu dát sú zodpovední užívatelia. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť.
 • </ul><p>
  </p>
  <p>
  </p>


  </span>


  <span style="color: rgb(171, 22, 57); font-family: Arial; font-size: 16pt; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <p>
  </p> <p>
  </p>
  <p>
  </p>


  </span>


  <span style="color: rgb(171, 22, 57); font-family: Arial; font-size: 16pt; background-color: rgb(255, 255, 255);">
  <p>
  </p><p>
  </p><p>
  </p><p>
  </p><p>
  </p>
  </span>


  *Required question