Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Nefunguje zvuk na programoch Skylinku ?

Riešenie problémov

Nefunguje zvuk na programech Skylinku ?


symptom Symptóm


Na určitých kanáloch Skylinku je len obraz bez zvuku.

Najčastejšie sa jedná o programy ČT televízie alebo TV Barrandov.

         

cause Príčina


V televízií je aktivovaný zvukový popis, ktorý spôsobuje, že niektoré kanály hrajú bez zvuku.

V televíziách s operačným systémom Netcast je táto funkcia pomenovaná ako neaktívna podpora.

       

how to fix Riešenie


Na ovládači je tlačidlo AD, ktorým vypnete zvukový popis. Po vypnutí zvukového popisu a prepnutí z kanálu na kanál, alebo vypnutí TV bude zvuk aktívny.

Na operačnom systéme WebOS je možné vypnúť zvukový popis v sekcií Prístupnosť v nastaveniach TV.

Na operačnom systéme Netcast je možné vypnúť neaktívnu podporu v sekcií Mošnosti v nastaveniach TV.

*Required question