Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Vstup USB na televízore.

Riešenie problémov

Vstup USB na televízore.


Symptóm

Chcete sledovať obsah z USB zariadenia?


 Riešenie

V závislosti na modele môže byť prehránie z USB podporováné, ale tiež nemusí.

 Ak televízor má USB port a je na ňom napísané "Service only", nepodporuje pripojenie USB zariadení.

 Vložte USB Flash Disk alebo externý pevný disk do portu USB.

TV automaticky rozpozná USB zariadenie a  spustí menu alebo vyberte vstup USB vo voľbe externých vstupov.

③ Ak je zariadenie USB automaticky rozpoznané, objaví sa na obrazovke zoznam: video, hudba, obrázky.

④ Po zvolení konkrétneho obsahu televízia začne prehrávať.


*Required question