Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Ak pripojíte cez HDMI TV a PC, zobrazí sa obraz, ale nejde zvuk.

Riešenie problémov

Ak pripojíte cez HDMI TV a PC, zobrazí sa obraz, ale nejde zvuk.


Symptóm

Žiadny zvuk po pripojení k PC cez HDMI. Príčina

Pri pripojení k PC cez HDMI, v prípade, že zvuk vychádza z preproduktorov pre PC, budete musieť konfigurovat Ovládací panel systému Windows.Riešenie


Skontrolujte ovládacie panely Vášho PC, či je pri tomto Audio zariadení.

Skontrolujte pripojenie HDMI alebo HDMI kábel, ak máte problémy s obrazom.


1.Zvoľte zvuk v Ovládacom panele PC.

2.Vyberte LG televízor medzi prehrávajúcimi zariadeniami a pravým tlačidlom myši ho nastavte jako základní prístroj.

3.Ak televízor LG nie je v zozname, obráte sa na výrobcu Vášho PC pre inštaláciu ovládačov.


*Required question