Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Nedá sa pripojiť k Wifi

Riešenie problémov

Nedá sa pripojiť k Wi-Fi


Symptóm
 Nemožnosť pripojenia sa na Wi-Fi sieť


 Čo treba skontrolovať

Domáce kino je certifikované s bezdrôtovým príjmom signálu, ktoré podporuje formáty: oba IEEE 802.11n (5GHz and 2.4GHz pásmo) a 802.11a / b / g.
Pre optimálne pripojenie k sieti je nutné použiť certifikované zariadenie pre IEEE 802.11.n.
Musíte spĺňať tieto nároky pred pripojením k sieti.
Internet od poskytovateľa musí byť dostupný pre bezdrôtovú sieť.
Skontrolujte nastavenie bezdrôtového smerovača alebo modemu.
Musíte poznať SSID a heslo pre pripojenie k bezdrôtovej sieti.


 Bezdrátové pripojenie


Zariadenie môžete k bezdrôtovej sieti pripojiť cez [Nastavenia], [Sieť] s certifikovaným bezdrôtovým zariadením,
metódy pripojenia závisia na mnohých faktoroch, napríklad na vybavení zariadenia pre internet v domácnosti.


 Postup pripojenia

① [HOME] na diaľkovom ovládači - Nastavenia - Sieť.


 Riešenie


① Pôjdete do MENU pomocou tlačítka Home na diaľkovom ovládači.


② Pôjdete do Nastavenia a vyberiete Sieť


③ Zvolte typ siete: [Bezdrátová].


④ Televízor automaticky vyhľadá všetky dostupné siete


⑤ Zvoľte Vašu Wi-Fi sieť a potvrdte tlačidlom OK


⑥ Pokiaľ máte zabezpečenú sieť zadajte heslo a potvrdte tlačidlom OK⑥ Nastavte IP Mód a DNS Server.
      Pre nastavenie IP a DNS manuálne:
      IP Mód: Statický / DNS Server: Manuálne

⑤ Zobrazí sa oznámenie o dokončení pripojenia.

⑦ Zobrazí sa oznámenie, že pripojenie k sieti je dokončené.


*Required question