Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Zo subwooferu nevychádza žiadny zvuk (modely po roku 2014)

Riešenie problémov

Zo subwooferu nevychádza žiadny zvuk (modely po roku 2014)


Symptóm

Zo Soundbaru je počuť zvuk, ale zo subwooferu žiadny počuť nie je.

Je potrebné nastaviť subwoofer tak, aby hral.


 Riešenie

1) Stlačte hlasitosť smerom nadol na diaľkovom ovládači, pokiaľ nebude zvuk na úrovni "VOL MIN".
    Stlačte tlačidlo Mute na diaľkovom ovládači a držte ho viac jako 5 sekúnd.
2) Na displeji sa zobrazí "W RESET".
3) Stlačte párovacie tlačidlo s hrotom (napríklad guľôčkové pero) a držte ho viac, než 5 sekúnd.
4) Zelené a červené LED svetlo bude striedavo blikať.
5) Odpojte napájací kábel od oboch zariadení.
6) Skontrolujte, že LED svetlo je zhasnuté.
7) Po jednej minúte zapojte napájací kábel späť.
8) Zapnite jednotku.
9) Ak zelené svetlo rýchlo bliká a potom prestane, je to v poriadku.


[Znížte hlasitosť na minimum]  [Držte tlačidlo  Mute na  5 sec. a W RESET sa zobrazí]


[Držte párovacie  tlačidlo 5sec.]  [Zelené LED On : Normálne]


*Required question