Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Môžem vymazať nainštalované aplikácie?

Riešenie problémov

 Môžem vymazať nainštalované aplikácie?


Symptóm

Vymazanie nainštalovanách aplikácií


 Riešenie

V správcovi aplikácií môžete presunúť, alebo odstrániť nainštalované aplikácie.

Presunutie aplikácií:

1. Vyberte aplikáciu a stlačte zelené tlačidlo pre zobrazenie možností.
2. Použite šípky ▲ ▼ pre výber možnosti [Presunúť], a stlačte ENTER (◎).
3. Šípkami ▲ ▼ ◀ ▶ vyberte pozíciu, kam chcete aplikáciu presunúť a opäť stlačte ENTER (◎)

Vymazanie aplikácií:

1. Vyberte aplikáciu a stlačte zelené tlačidlo pre zobrazenie možností.
2. Použite šípky ▲ ▼ pre výber možnosti [Delete] a stlačte ENTER (◎).
3. Šípkami ◀ ▶ vyberte možnosť [Áno] a stlačte ENTER (◎) pre potvrdenie.

*Required question