Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Aktualizácia systému bezdrôtovo (FOTA)

Používanie

Aktualizácia systému bezdrôtovo (FOTA)

 

 

symptom Dôvod funkcie

 

        Pokiaľ evidujete softvérovú závadu (zoznam symptómov nizšie), vykonajte aktualizáciu systému na jeho poslednú verziu cez FOTA.

 

              - Probém s prijímaním/zasielaním správ

              - Komplikácie pri zmene profilom, alebo špecifických situácií.
              - Telefón sa náhodne vypína.
              - Telefón zamŕza
              - Nepredvítaľné správanie systému a aplikácií

 

 

function Funkcia

 

      ■ Čo je funkcia FOTA? (Firmware Over The Air)?

              FOTA je bezdrôtový spôsob aktualizácie smart telefónu. Táto metóda je odporúčaná obľúbená zákazníkmi, nakoľko je jednoduchá a prístupná na použitie.

              Pokia telefón podporuje funkciu FOTA, je možné stiahnuť softvér priamo od operátora, alebo LG. 

              Taktiež majú výrobca a operátori posunúť najnovší softvér koncovému zákazníkovi, aby bolo zaručené, že telefón bude mať najnovší softvér, s ktorým bude spokojný.

              

 

how to setup Nastavenie

 

        Ako je možné skontrolovať, čí je dostupný novší softvér.

                  Nastavenia  → Všeobecné - Info o telefóne Centrum aktualizácií→ Aktualizácia softvéru → Skontrolovať aktualizácie

 

              FOTA setup 1

 

           

        FOTA UI – Stiahnutie a inštalácia

 

              FOTA setup 2

 

              FOTA setup 3

      

                     Pred stiahnutím FOTA je potrebné sa pripojiť ku korektnej wifi sieti, nakoľko je možné, že bude väčší stiahnutý balík dát a overte si, že batéria je plne nabitá a v zariadení je dostatok voľného miesta. Prosím, nevyberajte batériu počas aktualizácie.

 

 

Check point Najčastejšie otázky

  

          FOTA FAQs                

                 a) Presun z prostredia s wifi pripojením do prostredia s pripojenám na 3G.

                      - Sťahovanie bude pokračovať aj v 3G               

                      - Pokiaľ je zaškrtnutá možnosť "Len Wi-Fi", sťahovanie bude pozastavenépri strate wifi signálu.
                        Akonáhle sa telefón znovu pripojí na Wi-Fi, sťahovanie aktualizácie bude pokračovať.
 

          

                 b)  Strata dátového signálu na 3G/Wi-Fi

                      - Vďaka funkcií obnovenia sťahovania sa sťahovanie obnoví tam, kde prestalo.

          

                 c)  Je aktualizácia softvéru dostupná aj po roote telefónu?

                     - Počas procesu overovania súčasného systému pred inštaláciou nového softvéru, 
                       nemusí byť aktualizácia dostupná, ak došlo k zmene časti, alebo celého systému.

                     - Aktualizácia cez FOTA je riešená tak, aby sa stiahli len tie súčasti, ktoré sú potrebné, nesťahuje sa plný obraz (súbor s operačným systémom)

 

                 d) Čo sa stane s inštaláciou po stiahniutí, ak inštalácia bude prerušená kvôli báterii?

                     - Akonáhle bude telefón opäť v zapnutom stave, sťahovanie bude obnovené na mieste, kde bolo pozastavené.

  

                 e) Sú uložené užívateľské dáta?

                     - Nakoľko sú užívateľské dáta uložené na inom mieste v pamäti, nebudú zmazané.
                       
Napriek tomu, je odporúčaná záloha užívateľských dát.

 

                 f)  Pokiaľ je vydaných niekoľko verzií softvéru, je možné aktualizovať telefón priamo do poslednej verzie softvéru?

                     - Nie je to možné, nakoľko každá aktualizácia mení len čast systému, je teda nutné aktualizovať sekvenčne k poslednej vydanej verzii softvéru.

  

                g)  Je nejaký rozdiel medzi webovou aktualizáciou a FOTA aktualizáciou?

                     Sotvérová aktualizácia bude rovnaká ako webová aktualizácia akonáhle bude aktualizovaná cez FOTA.

 

*Required question