Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

[V10] Ako je možné ovládať hudobné funkcie na druhej obrazovke?

Používanie

Ako je možné ovládať hudobné funkcie na druhej obrazovke?

 

     Počas prehrávania hudby cez natívnu aplikáciu Hudba, alebo cez jednu z niektorých podporovaných aplikácií (ako napríklad Google Play Hudba), na druhom displeji sa zobrazí ovládač hudby s tlačidlami na Spustenie, Pozastavenie, alebo Preskočenie skladieb.

<span style="font-family: Arial;">


 Ako povoliť zobrazenie

     Na domovskej obrazovke, ťuknite na Aplikácie ▶ Nastavenia ▶ Displej  ▶ Druhá obrazovka. 
     Ťuknie na  Zobraziť pri zapnutej hlavnej obrazovke a označte možnosť Hudba v poli pre označenie voľby.


 Návod na použitie

     Otvorte hudobnú aplikáciu, ktorú chcete použiť. Ovládač hudby sa nachádza na druhom displeji. Zvoľte funkcie Prehrať, Pozastaviť, alebo Preskoči tak, ako ste navyknutý.

     

 

</span>
*Required question