Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

[V10] Ako používať ponuku Rýchle nastavenia.

Používanie

Ako používať ponuku rýchle nastavenia

 

 Ako na to?

  Môžete mať ľahký prístup k nastaveniam na oznamovacej lište. Na domovskej obrazovke
  pretiahnite prstom zvrchu nadol k rozbaleniu oznamovacej lišty. Potiahnite prstom doľava alebo doprava a nájdite
  nastavenie, ktoré chcete aktivovať. Choďte na lište úplne vpravo a upravte si výber možností
  z prístupu menu Rýchleho nastavenia. Môžete dokonca odstrániť alebo pridať nastavenie jasu a
  hlasitosti posuvníkov.

        

 

*Required question