Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Používanie aplikácie FM Rádio

Riešenie problémov
Používanie aplikácie FM Rádio


 Funkcia


Funkcia FM Rádio Vám dovoľuje počúvať živé terestriálne rozhlasové vysielanie po pripojení slúchadiel v rozsahu 87,5 - 108 Mhz.
Na počúvanie rádia teda nie je potrebné internetové pripojenie. Príjem rádiostaníc je možný len po zapojení slúchadiel, ktoré slúžia ako anténa. 
Poznámka: Niektoré stanice môžu byť nedostupné, alebo so slabým signálom.
Vždy záleží na príjmových  a poveternostných podmienkach v danej lokalite, v ktorej funkciu používate.

 Návod na používanie


Zvoľte aplikáciu FM Rádio. Ak stredové tlačidlo vypnutia a zapnutia je červené, rádio je zapnuté. Vypnúť rádio je možné stlačením stredového tlačidla.
Hľadanie frekvencií je možné manuálne i automaticky. Stačí stlačiť vpravo, alebo vľavo jednu zo šípok a vyhľadá sa najbližšia stanica s dostatočne silným signálom pre príjem.
Manuálne je možné ladiť taktiež, a to posúvaním prstu po otočnom ovládači. Vtedy je možné nastaviť ktorúkoľvek frekvenciu.
Funkcia hviezdičky označuje pridanie zvolenej frekvencie do voľnej favoritnej predvoľby, teda ak nemáte žiadne stanice uložené, budú sa po zvolení hviezdičky ukladať postupne na pozície 1-5.
Ak si želáte vlastné poradie favoritných staníc, po vyhľadaní frekvencie zvoľte + v slote, ktorý ešte nie je obsadený. 

Nad priestorom, kde je zobrazená zvolená frekvencia je ikona reproduktoru. Po jej stlačení je možné prehrávať zvuk cez reproduktor telefónu.
Opätovné ťuknutie presmeruje prehrávanie zvuku do slúchadiel.

Vedľa ikony prehrávania zvuku sa nachádzajú Nastavenia, označené ikonou troch bodiek.
Ponúka tieto možnosti:
Vyhľadávanie, Stanice, Pridať stanicu a Automatické vypnutie.

Vyhľadávanie preskenuje celé FM pásmo a všetky stanice, ktoré majú dostatočný signál, uloží  do predvolieb.
Uloží všetky stanice od najnižšej po najvyššiu frekvenciu a počet staníc nie je limitovaný.
Ak ste už mali stanice naladené, alebo vyhľadané a zvolíte funkciu vyhľadávania, zobrazí sa varovná správa, či si želáte naladiť kanály opätovne.

Ak zvolíte súhlas, všetky predošlé kanály budú vymazané a nahradené novo naladenými kanálmi.
Taktiež sa vymažú všetky favoritné stanice označené hviezdičkou na pozícii 1-5.Pokiaľ si zvolíte funkciu Stanice, uvidíte zoznam všetkých naladených staníc.Funkcia Automatického vypnutia dokáže podľa potreby vypnúť aplikáciu FM Rádio.
Nedôjde teda k vypnutiu celého telefónu, len samotnej aplikácie.

Maximálny možný čas je 1 hodina od aktivácie funkcie.*Required question