Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Notifikačné dióda sa nerozsvieti pri prichádzajúcom alebo zmeškanom hovore

Riešenie problémov

Notifikačná dioda sa nerozsvieti při prichádzajúcom alebo zmeškanom hovore


symptom Príznaky


■ Indikátor oznámenia sa nerozsvieti pri prichádzajúcom ani zmeškanom hovore


cause Dôvod


Ide o vlastnosť mobilného zariadenia Nexus 5X s čistým Androidom


how to fix Riešenie

■ Google sa rozhodne nevykonať oznámenia LED v jeho telefónnom prehľade prichádzajúcich a zmeškaných hovorov.


■ Ďalšie aplikácie tretích strán môže rozhodnúť o použití LED oznámenia týmto spôsobom, vrátane správ tretích strán a telefónnych aplikácií.

■ Aby bola ďalšia oznámenia správne zobrazenie skontrolujte že možnosť "notikační diódy" je povolená v Nastavenia telefónu "Zvuk a Oznámenie".


   


Poznámka: Notifikačný dióda je pod LCD displejom v blízkosti portu USB


*Required question