Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

[Zvuk chladničky LG] Chladnička vydáva hluk (praskanie, praskanie, kliknutie)

Oprava

Počujete niekedy zvuk "kliknutie", "crack" alebo "pop"?

Tieto zvuky sú normálne zvuky vydávané plastovými časťami, ako sú police, ktoré sa rozširujú alebo zmršťujú, keď sa teplota vo vnútri chladničky mení počas prevádzky chladiaceho motora (kompresora).
V tejto dobe môžu byť z vnútorných stien a políc počuť rôzne zvuky ako "kliknutie", "prasknutie", "prasknutie".
Zvuk sa môže zdať hlasnejší, najmä počas tichých hodín alebo neskoro v noci.
Je to zvuk, ktorý vzniká, keď sa vnútorné časti zmršťujú a rozširujú v dôsledku teploty a tlaku, a zvyčajne sa to deje v nedávno zakúpených výrobkoch.
Zvuk sa však môže časom zmierňovať.
Aj keď sa výrobok už nejaký čas používa, môže sa vytvárať hluk v závislosti od zmien teploty a prostredia.

Zvuk praskania a praskania z chladničky

Táto príručka bola vytvorená pre všetky modely, takže obrázky alebo obsah sa môžu líšiť od vášho produktu.

*Required question