Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

UE (chyba pre nevyváženosť)

Riešenie problémov
Aký typ oblečenia ste žmýkali?

 

▶ Ak je bielizne príliš veľa alebo málo, nemusí byť vyvážená. Rozložte bielizeň rovnomerne a postup opakujte.

 

*Required question