Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Únik vody z práčky

Riešenie problémov

Ak pozorujete únik vody z práčky, vždy, prosím, skontrolujte:

1. Ak je voda na ľavej strane – príčinou býva nedotiahnuté viečko filtra po čistení práčky .

2. Ak je voda na pravej strane – príčinou býva vytekanie vody z priestoru zásuvky – to je spôsobené:

        a) zapchatým odtokom do práčky – vyčistite priestor za zásuvkou podľa návodu na obsluhu

        b) nadmerným množstvom prášku – pre vašu práčku postačí cca 1 polievková lyžica prášku

        c) prací prášok vkladajte tak, že úplne vysuniete zásuvku a prášok dávkujte do práčky čo najbližšie k vstupu do práčky, aby došlo k čo najrýchlejšiemu spláchnutiu prášku do práčky

        d) ak máte domácu vodáreň, môže byť príčinou príliš vysoký tlak vody a v dôsledku toho vystrieknutie vody a stekanie mimo práčky

3. Voda je uprostred práčky – najčastejšou príčinou býva nečistota na tesniacej gume či skle dvierok práčky


Prosím, prekontrolujte všetky vyššie uvedené možnosti.

Ak sa domnievate, že je všetko v poriadku, je možné kontaktovať servis, aby práčku prekontroloval. Odporúčame presne servisu popísať, kde sa voda objavuje a pri akom programe.

*Required question