Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

[OE] Skontrolovali ste, či nie je vypúšťacia hadica upchaná?

Riešenie problémov

[OE] Skontrolovali ste, či nie je vypúšťacia hadica upchaná?

 

 

 

cause Príčina

 

         ■  Ak je vypúšťacia hadica nesprávne nainštalovaná, je pravdepodobné, že spôsobí zápach z odpadu v dôsledku spätného
         
            toku vody.
 

how to fix Riešenie

 

        ■ Odstráňte vypúšťaciu hadicu a stlačte tlačidlo (Power), (Spin) a (Štart), pre kontrolu stavu vypúšťania.

        ■ V prípade, že výrobok odčerpá vodu správne, môže byť odtoková hadica príčinou chyby. Skontrolujte prosím odtokovú hadicu.

        ※ [OE] tento chybový kód sa zobrazí, ak práčka nevypustí vodu do 10 minút

 

         Kontrola vypúšťacej hadice

 

     hoses

                               hoses

 

          

 

 

 

 

 

*Required question