Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Prečo sa na displeji zobrazuje DE?

Riešenie problémov

Prečo sa na displeji zobrazuje DE?

 

 

 

cause Dôvod

 

Ak sa počas užívania výrobku otvoria dvere, na displeji sa zobrazí DE.
Prosím zatvorte dvere.
Ak sa správa aj naďalej zobrazuje, obráťte sa na servisné stredisko.

 

         DE error

 

how to fix Ako opraviť

 

 ■ DE sa tiež može objaviť, ak dvere nie sú zatvorené z dôvodu nadmerného zaťaženia bielizne.
Prosím vyberte časť bielizne z bubnu.
Zatvorte dvierka,  stlačte tlačidlo Štart / Pauza k obnovenie
.

 

         door open

 

*Required question