Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Ako čistiť prívodný filter?

Riešenie problémov

Ako čistiť prívodný filter?

 

 

cause Dôvod

 

         ■ Filter prívodu vody je na práčke inštalovaný, aby sa zabránilo vniknutiu nečistôt z potrubia do práčky.
         ■ Ak je filter prívodu vody upchatý, môže ovplyvňovať aj príliv vody do práčky.

 

how to fix Riešenie

 

         ▶ Čistenie filtra prívodu vody

  

            1) Uzavrite prívod vody a odpojte práčku od elektriny.

               inlet filter cleaning 1

 

            2) Odstráňte prívodnú hadicu otáčaním proti smeru hodinových ručičiek a vyberte filter z práčky.

                inlet filter cleaning 2

 

           3) Vyčistite filter prívodu vody kefkou na zuby pod tečúcou vodou.

                inlet filter cleaning 3

                                       <Filter zanesený hrdzou>

 

           4) Vráťte všetky časti späť do práčky.
*Required question