Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Domáce kino nejde zapnúť

Riešenie problémov

Domáce kino nejde zapnúť


 Riešenie

1. Vyskúšajte, či je prívodný kábel pripojený do elektrickej zásuvky. Občas sa môže stať, že kábel povolí, prípadne nefunguje zásuvka.
 
2. Skúste stlačiť tlačidlo [EJECT] na prístroji.
→ Skontrolujte, či sú zatvorené dvierka na disk.

*Required question