THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Ngưng Sản Xuất
Optimus 3D
LG Optimus 3D - Đột phá công nghệ 3D không kính.
  • Bộ vi xử lý 2 nhân
  • Kết nối HDMI
  • Hệ điều hành Android
  • Wifi Hotspot

component-OBScountrySelectDesc

LG Optimus 3D - Đột phá công nghệ 3D không kính.

Khách hàng đang nghĩ gì

Tìm kiếm trực tuyến

Không có dữ liệu

So sánh

0