THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Ngưng Sản Xuất
Optimus L5 E612 Sao chép tên kiểu máy
Android OS 4.0. Màn hình 4''. Giá cũ: 3.090.000 VNĐ. Giá mới hấp dẫn: 2.890.000 VNĐ. Tặng thẻ 4GB.

Các tính năng chính

component-OBScountrySelectDesc

Android OS 4.0. Màn hình 4". Giá cũ: 3.090.000 VNĐ. Giá mới hấp dẫn: 2.890.000 VNĐ. Tặng thẻ 4GB.
Khách hàng đang nghĩ gì

So sánh

0