Cơ hội nghề nghiệp

LG Electronics giúp bạn tìm thấy những ước mơ của mình và mang đến cho bạn những cơ hội phát triển. Hãy cũng khám phá môi trường làm việc tại đây và nâng tầm sự nghiệp của bạn.