THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Ngưng Sản Xuất
27 MP75HM
Màn hình máy tính IPS LG dòng MP75 Giá tham khảo: 8.300.000 VNĐ
  • Chân đế tinh thể bay
  • Thiết kế không viền
  • Tấm nền IPS
  • Chức năng đọc sách
  • Chớp màn hình ở mức an toàn
  • Công nghệ phân giải SUPER+

component-OBScountrySelectDesc

Màn hình máy tính IPS LG dòng MP75 Giá tham khảo: 8.300.000 VNĐ

Khách hàng đang nghĩ gì

Tìm kiếm trực tuyến

Không có dữ liệu

So sánh

0