• LINEAR Cooling™ giúp duy trì nhiệt độ chính xác với sự biến động trong khoảng ±0,5 °C theo thời gian bằng cách cung cấp không khí lạnh thường xuyên hơn với cảm biến đặt tại các vị trí quan trọng của LG.

*Dựa trên kết quả thử nghiệm của UL bằng cách sử dụng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG đo thời gian cần thiết để đạt được tỷ lệ giảm trọng lượng 5% của pak choi trên kệ của ngăn thực phẩm tươi sống của mẫu máy LGE Linear Cooling GBB72NSDFN, GSX961MCVZ, GF-L570PL, B607S. **Kết quả có thể khác trong sử dụng thực tế.
*Dựa trên kết quả thử nghiệm của UL bằng cách sử dụng tiêu chuẩn tiêu thụ năng lượng IEC62552 so sánh mẫu máy biến tần tuyến tính của LG B607S (2017) với mẫu máy biến tần thông thường của LG B606S (2016).
*Thử nghiệm được tiến hành theo giao thức kiểm tra tuổi thọ 20 năm tăng tốc nội bộ của LG. Kết quả dựa trên các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cân nhắc đến các điều kiện sử dụng thích hợp và tăng tốc. Tuổi thọ ước tính không cấu thành bất kỳ hình thức bảo hành nào.
*Dựa trên thử nghiệm nội bộ của LG so sánh mức độ tiếng ồn giữa mẫu máy biến tần tuyến tính của LG (GBB530NSCXE) và mẫu máy biến tần thông minh của LG (GA-B459CLWL).

Xem tủ lạnh LG

Sản phẩm không có sẵn

So sánh

0