THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Ngưng Sản Xuất
32LH60
32'' Full HD 100Hz LCD TV
  • Smart Energy Saving Plus
  • DivX
  • Độ phân giải Full HD 1080p
  • Chế độ 24 hình Cinema

component-OBScountrySelectDesc

Khách hàng đang nghĩ gì

Tìm kiếm trực tuyến

Không có dữ liệu

So sánh

0