THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Ngưng Sản Xuất
42PH4700
LG 42 inch Pentouch Smart TV PH4700
  • Touch To Use
  • Touc To Enjoy
  • Smart Control
  • Smart Sharing

component-OBScountrySelectDesc

LG 42 inch Pentouch Smart TV PH4700

Khách hàng đang nghĩ gì

Tìm kiếm trực tuyến

Không có dữ liệu

So sánh

0